• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Oferta, jaką biuro rachunkowe Biegła Księgowa oferuje klientom
Propozycja usług, którą biuro rachunkowe Biegła Księgowa oferuje zleceniodawcom odwołuje się do wielu dyscyplin. W efekcie klienci są przeświadczeni, że abstrahując od faktu, na jakiego rodzaju świadczenia będą zdecydowani, będą stosownie traktowani. Mogą między innymi oczekiwać na skorzystanie z pełnej księgowości, czyli kompleksowego poprowadzenia ksiąg podatkowych. Prezentowane Biuro rachunkowe modlnica zapewnia także kompleksową obsługę kadr i płac, realizowaną poprzez: sporządzanie list płac, opracowanie zapisów umów o pracę, przygotowanie świadectw pracy, a także przez poprowadzenie akt osobowych personelu. Każdy właściciel firmy może również zdecydować się na to, aby mający doświadczenie księgowy poprowadził dla niego księgę przychodów i rozchodów. Zakres każdej współpracy omawiany jest indywidualnie, w trakcie pierwszej rozmowy. Biuro rachunkowe proponuje świadczenia także do mniejszych spółek, takie jak na przykład: podwójne opodatkowanie, bądź ograniczenie odpowiedzialności majątkowej osobistej właścicieli.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.