• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Audyt – przywilej dla firmy, potrzeba czy może przymus?
Wartość firmy jest zależna od wielu różnych czynników i może się w czasie zmieniać. To, jak dużo będzie warta jakaś firma ma ogromne znaczenie przy jej likwidowaniu, sprzedaży albo przy zmianie jej formy organizacyjno-prawnej. Każda taka okoliczność potrzebuje wyceny z innych powodów, za każdym razem jednak musi to być urealniona wartość wszystkiego co dotyczy danej jednostki. Sprzedaż i likwidacja to okoliczności, które bardziej się kojarzą z niechcianymi wydarzeniami. Przekształcenie określonej formy działalności gospodarczej w inną także będzie wymagać dokładnego ustalenia wartości składników wchodzących na majątek. We wszystkich opisanych przypadkach konieczna będzie dokładna wycena firm, która wskaże jednoznacznie wartość bieżącą firmy dla konkretnych celów. Dużo elementów składowych daje się precyzyjnie i szybko ustalić opierając się o rynkowe ceny odpowiedników. Z kolei inne będą wymagały przeliczenia wartości uwzględniające spadek wartości na skutek zużycia albo – wręcz przeciwnie, zwiększenia wartości, na przykład po wykonanej modernizacji lub rozbudowie. Ale w zakres majątku firmy również wchodzi wiele elementów sprawiających trudność przy wycenie. Szczególnie to dotyczy wartości prawnych i niematerialnych, jakie stanowią niejednokrotnie dużą część majątku firmy. Przeważnie się tu spotyka prawa autorskie, licencje, patenty czy wzory zdobnicze. W takich przypadkach kwestia wyceny nie jest już tak oczywista. Żeby oszacować trafnie niematerialne składowe majątku, będzie wtedy potrzebna profesjonalna wycena firm prowadzona przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Reklama+

Comments are closed.