• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Strategia marketingowa – całokształt, co powinieneś posiadać wiedzę
Strategia marketingowa to szkic działania mający na celu osiągnięcie przewidzianych celów biznesowych przez użycie aparatów marketingowych. W skrócie, strategia ta określa, jak przedsiębiorstwo będzie pozyskiwało kontrahentów i zwiększało swoje przychody – Strategia marketingowa. Podstawą strategii marketingowej jest poznanie wymogów i oczekiwań klientów oraz stosowność propozycji firmy do tych wymagań. Koronnym pierwiastekiem jest tu wybór właściwego segmentu rynku oraz opracowanie towarów lub ewentualnie usług, jakie będą pasowały pragnieniom tej grupy konsumentów. Strategia marketingowa winna uwzględniać także cele dotyczące wizerunku firmy oraz sposoby dotarcia do konsumentów, np. za pomocą reklam, działań promocyjnych czy marketingu internetowego. Ważne jest także określenie sposobów mierzenia rezultatów działań marketingowych, aby wolno było weryfikować, czy docierane są zaplanowane cele. Potrzebne elementy strategii marketingowej to też analiza konkurencji i określenie unikalnej wartości, jaką korporacja oferuje swoim konsumentom.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.